بارگذاری سوله به چه معناست؟ برای چه بارگذاری می‌کنیم؟ در چه مرحله‌ای بارگذاری شروع می‌شود؟ و ... این‌ها از جمله سوالاتی است که در ابتدا با شنیدن واژه بارگذاری سوله از ذهن می‌گذرد. در این بخش سعی داریم تا حد ممکن به بیان بارهای کلی اعمالی بر یک سوله در طول عمر آن، نحوه محاسبه و چگونگی توزیع آن‌ها در بین اعضا باربر پرداخته شود. به عبارت دیگر در بارگذاری سوله موارد زیر بررسی می‌گردد: ...

طراحی سوله: اساس طراحی سوله با توجه به اطلاعات دریافتی از مشتری شکل می‌گیرد که این اطلاعات عبارتند از: ابعاد سوله (دهانه یا عرض سوله، ارتفاع سوله، طول سوله) کاربری سوله جهت در نظر گرفتن جرثقیل سقفی یا عدم نیاز مکان نصب سوله از لحاظ جغرافیایی با داشتن این اطلاعات اولیه بارگذاری‌های سوله که شامل: بار مرده بار برف بار باد بار زلزله بار جرثقیل است محاسبه می‌شود و با ...